Program dydaktyczny

Program wychowania przedszkolnego dla 3, 4, 5, 6-latków
Programy opracowane są w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.12.2008.

,,Razem w Przedszkolu”
Autorki: Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka, Wyd. WSiP

,,Kolekcja przedszkolaka”- program nauczania dzieci 3, 4, 5-letnich
Autorzy: Anna Pawłowska-Niedbała, Aleksandra Skirgiełło, Anna Sosnowska, Miłosława Koszałka,
Wyd. Nowa Era

,,Odkrywam siebie”- program nauczania dzieci 3,4-letnich
Autorka: Wiesława Żaba-Żabińska, Wyd. Mac

,,Odkrywam siebie. Szkoła tuż, tuż” Roczne przygotowanie przedszkolne
Autorka: Wiesława Żaba-Żabińska, Wyd. Mac

Program nauczania języka angielskiego ,,Memo The Dragon” oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego
Program nauczania języka angielskiego ,,English with little Ant” oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego
(rozporządzenie MEN z dn. 23 grudnia 2008r., załącznik nr 1) oraz na założeniach Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

 • Przedszkole

  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-SPORTOWE WINNERS W TUSZYN LESIE
 • Kontakt

  ul. Pułaskiego 10
  95-080 Tuszyn

  tel. 517-606-244

 • free vector