Oferta

Organizujemy imprezy urodzionowe i kinderparty
( Kliknij, aby dowiedzieć się więcej! )

Przedszkole WInnERS czeka na dzieci od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 17.00, również w miesiącach wakacyjnych!

W cenie czesnego Przedszkole WInnERS zapewnia:

 • – Język angielski -5 razy w tygodniu
 • – Język włoski
 • – Capoeirę
 • – Gimnastykę korekcyjną
 • – Zajęcia ogólnorozwojowe
 • – Zajęcia taneczne/choreografia
 • – Zajęcia plastyczne
 • – Zajęcia teatralne
 • – Zajęcia relaksacyjne
 • – Zajęcia kulinarne
 • – Zajęcia muzyczne
 • – Bajkoterapia
 • – Aerobik
 • – Teatrzyki i koncerty muzyczne
 • – Imprezy okolicznościowe i integracyjne

Zajęcia dodatkowe (płatne)

 • – Indywidualna nauka języka włoskiego
 • – Indywidualna nauka języka angielskiego
 • – Terapia logopedyczna

W pracy naszego przedszkola wykorzystujemy następujące metody pracy:

 • – Elementy Metody Marii Montessori: głównymi zadaniami metody są:
 • – Nauka języka angielskiego Metodą Helen Doron: dzieci poprzez zabawę poznają znaczenia angielskich wyrazów. Ucząc się w niewielkich grupach są zachęcane do tego, by wypowiadać swoje pierwsze angielskie słowa.
 • – Elementy dramy, pedagogiki zabawy
 • / uczenie przez działanie – dzieci zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami,
 • / samodzielność – dzieci swobodnie wybierają rodzaj, miejsce, czas i formę pracy przy zachowaniu
 • / reguły społeczne – rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności,
 • / koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań,
 • / lekcje ciszy – na nich dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych,
 • / porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania porządku w otoczeniu i swoim działaniu,
 • / społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo (trzy roczniki) są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności. Uczą się one przestrzegać reguł: nie rań, nie niszcz, nie przeszkadzaj,
 • / obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka. Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem,
 • / indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela. Pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.
 • – Metoda Nauki Czytania Ireny Majchrzak: Ma ona na celu obniżenie wieku,w którym dzieci spotykają się z pismem, nacisk na wizualny aspekt nauki czytania, dostarczenie dziecku jak najwięcej ćwiczeń służących wykształceniu spostrzegawczości, niezbędnej w  dostrzeganiu drobnych różnic między literami.
 • – Elementy Metody Dobrego Startu prof. M. Bogdanowicz: założeniem metody jest jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami.
 •  Ruch rozwijający Weroniki Sherbone: metoda stymulująca rozwój dziecka poprzez doświadczenie ruchu, kontaktu emocjonalnego, kontaktu fizycznego, kontaktu społecznego i naturalną potrzebą dziecka, wpływającą w sposób znaczący na jego rozwój psychomotoryczny. W metodzie, wykorzystuje się tę naturalną potrzebę oraz potrzebę i znaczenie fizycznego i emocjonalnego kontaktu z drugim człowiekiem, wykorzystuje się dotyk i ruch jako naturalne środki komunikacji międzyludzkiej.
 • – Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe: formy ćwiczeń, które kształtują organizm dziecka, oraz pozwalają na jak najlepsze rozwijanie ciała. Podczas ćwiczeń można nauczyć dziecko podstawowych ruchów i nawyków oraz kształtować cechy motoryczne. Ćwiczenia mogą występować w postaci gier, zabaw oraz formach ścisłych. Są często wykorzystywane przez sportowców w swoich cyklach przygotowawczych.
 • – Muzykoterapia: dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.
 • – Bajkoterapia: metoda terapii wykorzystywanej do pracy z dziećmi. Jej celem lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu.  Dostarczenie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania, sprawia, że dziecko poznaje różne sposoby myślenia jak i działania dzięki czemu potrafi sam stawić czoła problemom.
 • Przedszkole WInnERS zapewnia konsultacje z psychologiem i logopedą.

 

 

 • Przedszkole

  NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO-SPORTOWE WINNERS W TUSZYN LESIE
 • Kontakt

  ul. Pułaskiego 10
  95-080 Tuszyn

  tel. 517-606-244

 • free vector